วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยนายกยงค์ชาย ภูอ่าง พร้อมปลัดนางอาภรณ์ สว่างศรี จัดกิจกรรม (Big Cleaning Day) ณ พระธาตุศรีมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม2565 🙏 ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่/จิตอาสาฯ ประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

Share: