วันนี้นายปัญญา มาดี รองนายกอบต.วาริขภูมิ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากท่านนายกอบต.วาริขภูมิ เปิดอบรมโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนไทย ที่รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่

Share: