ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารภายใน อบตวาริชภูมิ(ห้องเก็บเอกสารเก่า)งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
Share: