ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจำนวน 2 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 โดยวิธี(เฉพาะเจาะจง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
Share:

Author: admin