ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน 8 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Share:

Author: admin