วันที่ 19 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ ประจำปี 2566 (ธนาคารขยะสัญจร อบต.วาริชภูมิ) ห้วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2566 ณ วัดพระธาตุศรีมงคล

Share: