ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 โครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดโครงขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่13
Share: