ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบ ดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ4 ประตู จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะรถยนต์
Share: